lunes, 14 de julio de 2008

TORNEM 20 ANYS ENRERA

Tornem a fer valdre el pla urbanístic de 1987, fent així un pas enrera en el desenvolupament d'Algemesí.

A qui li agraden aquestes moles que trenquen en tot : estètica, armonia, sostenibilitat, ... ?

No seria millor reduïr les alçades en lloc d'augmentar-les?

Si ara que el carrer Albalat encara té una part important de cases i ja se satura, quan siguen tot finques què passarà?

(Comentari i fotografies d'Algemesí Info)


2 comentarios:

Ciprià Teodoro - Regidor PSPV-PSOE dijo...

Com a regidor de l'Ajuntament d'Algemesí, m'agradaria agraïr personalment el fet de que dediqueu part del vostre temps a intentar millorar el nostre poble mitjançant les denuncies que ací plasmeu.
Pel que fa al tema del pla urbanístic, m'agradarïa publicar en el vostre BLOG la intervenció del PSPV-PSOE en el darrer plenari:

Intervenció Ciprià Teodoro, regidor PSOE en el Plenari del divendres.

Es una satisfacció per al nostre grup que el PP haja incorporat entre les seues 212 propostes, el PGOU d’Algemesi, que el PSOE va tramitar, per cert amb el vot en contra a les hores, del hui equip de govern municipal. S’oblidaren per tant d’incloure el planejament de la ciutat d’Algemesí en el seu programa.

Hui ens trovem, que el PP instal•lat en la seua pretensió d’eliminar qualsevol indici de la gestió del darrer govern, s’ha rendit a la evidència i assumeix pràcticament quasi tot el PGOU que nosaltres elaborarem.
Malgrat tot això, i com hem dit, el PP vol marcar la seua imprompta fent modificacions al text original . Ja ho han fet en altres actuacions urbanístiques. Modificacions que nosaltres no estem d’acord i que desvirtuen la peça original per quant plantegen incoherències urbanístiques per a nosaltres difícils i impossibles d’assumir i sobre tot d’explicar.

1º.- Anem a modificar entre altres, criteris bàsics del planejament com es el canvi d’ubicació de la reserva escolar que teníem preparat per a la zona del Pla .
2.- Es vol augmentar en nombre de vivendes en els carrers de tipus tradicional que identifiquen el casc urbà consolidat de principis del segle XX.
3.A l’augmentar el nombre de vivendes, s’augmenta també el nombre d’habitants, i per tant, també les demandes de serveis i infrastructures en carrers que no estan preparats, com son places d’aparcament, clavegueram , jardins, zones verdes, etc.
4.- Per altra part el PSOE a data de hui no ha pogut estudiar, donat que han segut pràcticament 24 hores, les que ens han donat, les modificacions que es volen canviar de determinats aspectes de les normes urbanístiques, entre elles algunes tan sensibles com les reserves d’aparcament.

En primer lloc, i abans d’entrar en el detall, el nostre grup no està d’acord en que aquestes modificacions no s’exposen als veïns per possibles al•legacions. Per tant, i com a element essencial en la gestió del planejament que va a afectar a moltes famílies, el govern municipal deuria d’exposar al menys, un mes aquestes modificacions perquè el veïnat puguera opinar. Es una recomanació que guarda sintonia en el manual de bones pràctiques que aprovarem ara fa alguns mesos i que el PP pareix que oblida fàcilment.

No fa ni quinze dies, la Junta de govern de 25 de juny ha aprovat vincular al menys en tres promocions de vivendes, 11 places d’aparcament per impossibilitat material d’obtindre en el seu lloc les places obligatòries per ordenances. I perquè es diu açò?. El nombre d’aparcaments guarda una estreta relació en el nombre de vivendes i per tant en el d’habitants d’un carrer . A ningú se li escapa que hui, llevat excepcions, cada família te dos i en alguns casos tres cotxes en casa. Es una mostra del que passarà al forçar el nombre de vivendes en el casc urbà model tradicional consolidat i colmatar els carrers. Tot açò comportarà conseqüències entre el veïnat, com molèsties, soroll, tràfic i més cotxes en el carrer.
Casc urbà que va créixer en el seu dia sense una planificació de zones verdes i places públiques. Per tant tot el que signifique més habitants sense augmentar les dotacions públiques agreujarà l’espai comú de convivència, sobre tot, si son espais urbans consolidats. Estem constrenyent cada vegada més els carrers i les víes públiques, dificultant, sense cap raonament social, el poc espai públic que ens queda, per això el PGOU havia previst el creixement en la perifèria, en les zones noves urbanes on es pot planificar les reserves dotacionals necessàries.

Però el més greu per a l nostre grup en aquest canvis , sense lloc a dubte es la voluntat d l’equip de govern d’anular la reserva escolar prevista al barri del Pla i anular també l’augment escolar previst al Carrascalet i portar-la a una zona industrial.

Cal recordar que el pla parcial del Pla amb sintonia en el creixement urbà actual i d’acord amb les normatives urbanístiques , contemplava un sol destinat a un futur equipament educatiu de red secundaria de dotacions públiques. Amb aquesta reserva de més de 13.500 metres quadrats en una zona de creixement en famílies joves i de demanada creixent d’escolarització, es garatitzava que el veïnat tinguera un accés fàcil i proper en una zona amb carències d’escoles públiques.

A diferència del planejament original , amb aquest canvi, els veïns del Carrascalet tindràn la dotació escolar fora del seu àmbit urbà , es a dir, li estem llevant al Carrascalet dotacions públiques escolars per a traslladar-les passant la via, concretament a la zona anomenada sector industrial Est.

Igualment els veïns de la zona nort del casc urbà i sobre tot , les famílies joves i assentades el les immediacions del Pla, ja no tindràn el col.legi en el seu entorn més immediat. Igual que els veïns dels Carrascalet tindràn que desplaçar-se al polígon industrial, darrere del Cementiri vell, a escassos metres de la via del tren.
No es raonable ni te cap sentit que les dotacions públiques tipo col•legi s’ubiquen en una zona industrial , travessant en un cas la carretera i en altre la via del tren . Te més sentit , si es pot, i en aquest cas se pot, apropar-les allà on viuen les persones , per això es difícil, per no dir impossible entendre, aquest canvi llevat que hi hagen altre tipus d’interessos.

El que el PP ha fet en aquest cas, es, tractar el PGOU com si d’un puzzle es tractara. i no s’assabenta que el PGOU guarda una coherència en totes i cadascuna de les seues peces. No es pot tractar el futur d’un poble d’una manera tan imprevista per aconseguir a curt termini els seus interesso polítics. Ens estem jugant el creixement ordenat , coherent i sostenible d’una població. Aquests canvis suposen modificar substancialment el PGOU original, per això anem a votar en contra.

Anónimo dijo...

Buf que tostón....